Termeni și condiții

Înainte de utilizarea acestui site, vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile descrise mai jos. Accesarea, înregistrarea și utilizarea site-ului www.portalultrezirii.ro implică acceptarea şi respectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare.

1. Aspecte generale

Versiune aplicabilă începând cu data: 03.12.2018 Prezentul document conţine termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.portalultrezirii.ro şi constituie un acord ce stabileşte condiţiile în care orice persoană care a devenit parte a acestui acord alături de SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D, poate vizita, accesa sau comanda serviciile oferite pe site-ul www.portalultrezirii.ro, fără a exista un contract scris în acest sens. Cu excepţia cazului în care se convine altfel în scris, termenii şi condiţiile descrise mai jos vor fi aplicabile serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.portalultrezirii.ro. Pentru a vă asigura utilizarea în cele mai bune condiţii a site-ului, vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile menţionate aici, alegeţi să nu accesaţi platforma şi să părăsiţi site-ul. SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D, în calitate de titular al dreptului de proprietate, furnizor de servicii şi administrator al www.portalultrezirii.ro îşi rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestor termeni şi condiţii, precum şi orice modificări ale site-ului www.portalultrezirii.ro fără o notificare prealabilă. Pagina termeni şi condiţii conţine întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi, iar utilizatorul are obligaţia de a citi termenii şi condiţiile ori de câte ori accesează site-ul. Prin înregistrare, utilizatorul acceptă în întregime şi necondiţionat prevederile acestor termeni şi condiţii şi înţelege să utilizeze serviciile oferite pe site în strictă conformitate cu acestea şi constituie acceptarea lor în întregime şi necondiţionat, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat. În cazul încălcării oricărora din prevederile acestor termeni şi condiţii, precum şi în cazul justificat în care consideră că accesul pe site şi existenţa contului de utilizator ar putea prejudicia în vreun fel SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D, administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale, va putea opta pentru suspendarea totală sau parţială a accesului utilizatorului la orice serviciu al site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conţinut expediat de utilizator în vederea postării către site, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilităţile oferite de site sau pentru desfiinţarea contului utilizatorului pe site, fără niciun fel de atenţionări sau notificări prealabile şi fără a fi necesare orice alte formalităţi în acest sens.

2. DefiniţiiPlatforma sau site-ul – este spaţiul situat pe reţeaua de internet, aflat în proprietatea şi administrat de către SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D.
Vizitator – orice persoană care vizitează site-ul, care nu s-a înregistrat şi vizualizează informaţiile conţinute pe site.
Utilizator – orice vizitator care s-a înregistrat pe site şi utilizează serviciile afişate.
Servicii – instrumentele şi serviciile afişate pe site, care pot fi gratuite sau contra cost.
Partener -  persoană juridică sau fizică, titular/proprietar al serviciilor afişate şi promovate pe site-ul www.portalultrezirii.ro.

3. Datele de identificare ale furnizorului de serviciiDenumire site: www.portalultrezirii.ro Denumirea furnizorului de servicii : SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D Sediul: Tîrgu-Mureş, str. Băilor nr. 1 ap. I/A, jud. Mureş, CUI:37488602, Nr. înreg. la Reg. Com.: J26-727- 2017 Adresă de corespondenţă pentru relaţia cu clienţi: vagacskz@gmail.com .

4. Scopul nostruSite-ul a fost creat cu scopul de a promova posibilităţile de trezire sprituală, de a furniza o platformă online care facilitează accesul la informaţii şi care oferă celor interesaţi, şansa de a identifica informaţii şi instrumente relevante necesare îmbunătăţirii calităţilor şi abilităţilor curente, pentru a o oferi valoare şi de a transforma procesul spiritual într-o adevărată experienţă personală, fiind locul de întâlnire cu partenerii noştri, care îşi publică serviciile ce urmează a fi vândute prin intermediul site-ului. În calitate de administrator al site-ului, facilităm tranzacţiile derulate prin intermediul site-ului şi nu suntem nici proprietarii, nici vânzătorii serviciilor afişate. Pentru orice fel de pretenţii sau reclamaţii legate de servicii, vă rugăm să contactaţi vânzătorii acestora.

5. Protecția datelor cu caracter personalÎncepând cu data de 25 mai 2018 avem responsabilitatea de a asigura protecția datelor personale ale utilizatorilor și clienților noștri, persoane fizice.
Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, prin urmare ne aliniem la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru a avea acces la serviciile oferite pe site-ul www.portalultrezirii.ro, este necesar ca dvs. în calitate de utilizator, să creați un cont de utilizator, pentru aceasta sunteți de acord să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, județul și adresa de e-mail. Totodată, la crearea contului de utilizator, aveți posibilitatea să vă exprimați acordul pentru a primi email-uri cu informații despre noutăți, evenimente și oferte. Pentru facturare, sunteți de acord să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, localitate și județ.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor personale
Datele cu caracter personal sunt furnizate cu consimțământul utilizatorilor noștri, le colectăm și le prelucrăm în scopul intereselor noastre legitime, pe care le vom prezenta mai jos. Prelucrarea datelor utilizatorilor o vom realiza numai în funcție de alegerile acestora. Datele personale sunt prelucrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate aceste date și utilizatorul ne permite acest lucru. Mai precis noi, SC PORȚILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D prelucrăm date personale în următoarele scopuri:

 • pentru a avea acces la serviciile oferite pe site-ul www.portalultrezirii.ro,
 • pentru a asigura utilizatorilor furnizarea în condiţii optime a serviciilor oferite pe site,
 • pentru a putea gestiona procesatorul de plăţi,
 • pentru afişarea recenziilor,
 • pentru activităţi de promovare a ofertelor și serviciilor noastre,
 • pentru servicii de marketing, reclamă, publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului
 • evaluarea intereselor utilizatorilor pentru a oferta produse și servicii cât mai potrivite.Drepturile utilizatorilor
Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Pe scurt prezentăm drepturile utilizatorilor:

 • Dreptul de acces la date permite utilizatorului să obțină o confirmare din partea noastră, că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, în caz afirmativ, oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate,
 • Dreptul la rectificare asigură utilizatorul să obțină rectificarea datelor cu caracter personal inexace care îl privesc, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete,
 • Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat, înseamnă că utilizatorul are dreptul să obțină ștergerea datelor cu caracter personal,
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă (1) utilizatorul contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (2) dacă prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (3) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) dacă utilizatorul s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor utilizatorului,
 • Dreptul la portabilitatea datelor asigură utilizatorul că poate primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, precum și dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic,
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul utilizatorului de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor personale, inclusiv creării de profiluri,
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
 • Dreptul de vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.Politica de confidențialitate
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către administratorul site-ului pentru scopurile mai sus menţionate. O parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs. vor putea fi comunicate furnizorilor de servicii pe care i-am contractat pentru a efectua servicii în numele nostru. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizori externi sau interni și datele cu caracter personal transferate sunt următoarele:

 • Servicii de newsletter și automatizare a activităților de marketing: nume, prenume, adresa de email;
 • Servicii de procesare plăți online: nume, prenume, adresa de email;
 • Servicii de comunicare de pe platformă prin email: adresa de email;
 • Servicii de contabilitate (datele de pe factură): nume, prenume, adresă;
 • Servicii oferite de partenerii noștri (Organizatori și Mentori) pentru gestionarea înregistrărilor la evenimente și cursuri online: nume, prenume, adresa de email. La evenimente organizatorul are posibilitatea să mai ceară și alte informații pentru organizarea adecvată a evenimentului: număr telefon, sex, localitate, domeniul de vârstă. Aceste date vor fi transmise organizatorului fără să fie salvate în profilul utilizatorului.

Acestor părți li se furnizează doar datele cu caracter personal de care au nevoie și accesul la informaţii este necesar pentru a-şi îndeplini funcţiile, dar nu pot fi folosite în alte scopuri. Toate părţile terţe menţionate mai sus proceseaze datele în conformitate cu aceste condiţii şi cu legile aplicabile privind protecţia datelor.
Nu stocăm detaliile cărţilor de credit şi nici nu împărtăşim detaliile clienţilor noştri către terţe părţi. Informaţiile cu caracter personal pot fi furnizate către organele abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

6. Accesul la informaţiiPentru orice întrebări sau exercitarea drepturilor referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, puteți face o cerere în scris în acest sens, semnată şi datată, pe care să o trimiteți prin poştă la adresa administratorului site-ului: SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Băilor nr. 1 ap. I/A, jud. Mureş, sau prin e-mail la adresa: vagacskz@gmail.com
Pentru orice întrebări și nemulțumiri te poți adresa prin email la adresa: vagacskz@gmail.com precum și dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect.
Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor personale ale utilizatorilor, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

7. Utilizare CookiesUn cookie este un fişier de mici dimensiuni, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul, care identifică informaţii despre acel utilizator. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Acest site, alături de partenerii săi, foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia, şi de asemenea, pentru a urmări / memora preferinţele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza şi a difuza anunţuri /reclame în funcţie de vizitele anterioare efectuate de un utilizator pe site. Utilizatorii au opţiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies. Dezactivarea de cookies va avea un impact negativ asupra navigării pe site, de exemplu nu veţi putea vizualiza anumite imagini / accesa anumite opţiuni/facilităţi.

8. Drepturile de autorÎntregul conţinut al site-ului www.portalultrezirii.ro, precum şi serviciile oferite de acesta, informaţiile primite sub formă scrisă sau orală pe parcursul evenimentelor, sunt protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală. SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D este autorul site-ului www.portalultrezirii.ro şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând texte, imagini, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video şi orice alte date constituie proprietatea exclusivă a SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D sau a partenerilor săi şi sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturilor conexe, cu modificările şi completările ulterioare. Este interzisă copierea, preluarea, transmiterea, vânzarea, reproducerea sau modificarea sub orice formă a oricăror informaţii sau articole publicate pe site în orice alte scopuri decât cele personale, fără acordul scris al SC PORŢILE DEZVOLTĂRII PERSONALE SRL-D. Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care administratorul site-ului şi partenerii săi le deţin asupra conţinutului site-ului sau în legătură cu utilizarea acestuia. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii/proprietarii conţinutului site-ului. Niciun utilizator nu dobândeşte, prin utilizarea şi accesarea site-ului vreun drept sau vreo licenţă de utilizare a vreuneia dintre informaţiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/industrială asupra serviciilor comandate de pe site. Orice persoane care expediază informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea administratorului site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective. Utilizatorii care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site sunt de acord să cedeze către administratorul site-ului pe termen nelimitat, din momentul trimiterii acestora, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi/sau retransmitere a conţinutului cu care contribuie sau postează pe site.

9. Înregistrarea pe siteVizitatorul site-ului poate vizualiza conţinutul acestuia, fără a avea posibilitatea de a accesa serviciile oferite sau de a adăuga elemente noi în secţiunea Blog şi Forum. Oricine poate deveni utilizator sau partener, prin înregistrarea pe site-ul nostru accesând butonul Login, disponibil pe pagina principală, urmat de un simplu click pe butonul de înregistrare, cu parcurgerea adecvată a paşilor solicitaţi în vederea înregistrării. Pentru înregistrare, vi se va solicita să introduceţi numele, prenumele, adresa de email, județul şi parola.
Pentru a continua înregistrarea, după consultarea şi acceptarea termenilor şi condiţiilor veţi bifa căsuţa “Am citit, am înţeles şi accept Termenii şi condiţiile și sunt de acord cu prelucrarea datelor personale”. În continuare aveți posibilitatea să bifați căsuța “Sunt de acord să primesc emailuri cu informații despre noutăți, evenimente și oferte” și după aceea să bifați căsuța ”I’m not a robot”, urmând a face click pe butonul ”Înregistrare aici” dacă doriți să deveniți utilizator, respectiv butonul ”Devin partener”, dacă doriți să deveniți partenerul nostru. În cazul în care doriți să deveniți partenerul nostru, veți fi direcționat spre o pagină nouă unde veți completa din nou datele menționate anterior și în plus vi se cere să bifați rolurile pe care doriți să le activați: Mentor, Organizator, Centre&Cabinete. Pentru a finaliza înscrierea, trebuie doar să verificaţi și să citiți e-mailul pe care vi l-am trimis.

10. Obligaţiile utilizatorilorPrin înregistrare, utilizatorul acceptă în întregime şi necondiţionat prevederile acestor termeni şi condiţii şi înţelege să utilizeze serviciile oferite pe site respectând următoarele:  Certificaţi că aţi împlinit vârsta de 18 ani, că aveţi dreptul să accesaţi şi să utilizaţi serviciile, că vă asumaţi responsabilitatea completă pentru alegerea şi utilizarea serviciilor.  Aveţi obligaţia de a introduce date exacte şi informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dvs., în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site.  Sunteţi pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranţă a parolei de acces precum şi a oricărei informaţii privind înregistrarea, autentificarea şi contul.  Este interzisă divulgarea datelor contului de utilizator şi a parolei către o terţă persoană.  Utilizarea contului dvs. de către o terţă parte, conduce la închiderea imediată a contului şi pierderea dreptului de accesare a platformei şi de finalizare a cursului online achitat, fără nicio despăgubire sau rambursare.  Pe toată durata de utilizare a contului, sunteţi singurul responsabil pentru activităţile derulate prin contul dvs.  Aveţi obligaţia de a ne informa imediat dacă aveţi argumente care să indice folosirea neautorizată a parolei sau a contului dvs.  Sunteţi pe deplin responsabil pentru orice comandă şi/sau plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru din contul dumneavoastră.  Veţi furniza răspunsuri oneste la chestionarele primite prin intermediul site-ului, aceste chestionare având menirea de a asigura furnizarea informaţiilor şi serviciilor adaptate nevoilor şi interesului utilizatorului.  Trebuie să utilizaţi instrumentele şi serviciile afişate pe site în mod corespunzător, în scopul în care acestea au fost create. Orice încălcare a acestei clauze poate duce la dezactivarea contului.  Este interzisă utilizarea oricăror dispozitive sau programe de calculator sau a oricăror alte mijloace care pot conduce la modificarea funcţionării site-ului sau la împiedicarea ori tulburarea în orice mod a funcţionării acestuia.  Nu veţi utiliza site-ul pentru acţiuni ilegale, înşelătoare, rău-intenţionate sau discriminatorii.  Puteţi posta comentarii, recenzii şi alte informaţii pe site, atâta timp cât conţinutul nu este ilegal, obscen, defăimător sau dăunător şi nu conţine viruşi, nu sunt campanii politice, religioase sau comerciale, mesaje în masă sau orice formă de “spam”.  Aveţi obligaţia de a utiliza un limbaj adecvat în postările şi comentariile de pe site. Ne menţinem dreptul de a şterge postările pe care le considerăm inadecvate.

11. Comunicarea electronicăÎn orice aspect al relaţiei noastre, pentru a comunica cu dvs. folosim mijloace electronice: pentru comenzi, oferte, promoţii, actualizarea înregistrărilor, menţinerea contului dvs., afişare recenzii clienţi, răspuns la solicitările dvs. etc. Comunicarea electronică include, dar nu se limitează la, e-mailuri, newslettere, anunţuri şi alte informaţii afişate pe site-ul nostru şi au aceeaşi valoare juridică ca cea scrisă. Comunicăm numai cu acei utilizatori care doresc şi acceptă comunicarea noastră. Noi vom elimina imediat pe oricine doreşte să fie eliminat din lista noastră de email-uri. Utilizarea de către dvs. a serviciilor oferite de site include capacitatea de a intra în relaţii contractuale şi de a efectua tranzacţii pe cale electronică. Recunoaşteţi că solicitarea dvs. electronică reprezintă acordul dvs. şi intenţia de a fi obligat şi de a plăti pentru astfel de acorduri şi tranzacţii. Acordul dvs. de a fi obligat prin mijloace electronice se aplică tuturor înregistrărilor referitoare la toate tranzacţiile în care sunteţi implicat pe acest site, inclusiv notificări de anulare, politici şi contracte. Pentru a avea acces şi pentru a păstra înregistrările electronice, este necesar să aveţi un anume hardware şi software, care rămân în responsabilitatea dvs.

12. Limitarea răspunderiiUtilizarea oricăror informaţii sau materiale de pe site este în întregime responsabilitatea dvs. şi o faceţi pe propriul risc, pentru aceasta nu ne asumăm răspunderea. Va fi responsabilitatea dvs. să vă asiguraţi că produsele, serviciile sau informaţiile disponibile prin intermediul acestui site, îndeplinesc cerinţele dvs. specifice. Sunteţi direct responsabil să faceţi propria evaluare independentă a serviciilor menţionate pe site şi din punct de vedere cantitativ/calitativ, etc. Sunteţi de acord în mod expres că utilizarea sau inabilitatea dvs. de a utiliza serviciile reprezintă propriul risc. Prin achiziţionarea oricăror servicii sunteţi de acord şi înţelegeţi că sunteţi pe deplin responsabil de progresul şi rezultatele obţinute şi că nu oferim nicio garanţie cu privire la performanţe sau rezultate de orice fel. Numai dvs. sunteţi responsabil pentru acţiunile şi rezultatele dvs. în viaţă, care depind de factori personali incluzând, fără a se limita neapărat la abilităţile, cunoştinţele, dăruirea şi situaţia financiară, pentru a numi doar câteva. Totodată, înţelegeţi că testimonialele clienţilor noştri afişate pe site, pe landing-page, pagini de vânzare sau oferte nu au fost evaluate ştiinţific de către noi, rezultatele clienţilor putând varia în mod semnificativ. Orice declaraţii prezentate pe site-ul, în conţinutul şi în ofertele noastre sunt pur şi simplu opinia noastră şi prin urmare, nu sunt garanţii sau promisiuni de performanţă reală. Nu oferim nici un fel de servicii juridice, medicale sau consiliere financiară. Înţelegeţi şi acceptaţi că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea site-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciilor, precum şi în orice situaţie în care nu s-ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a administratorului site-ului. În cazurile de forţă majoră, administratorul site-ului şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Administratorul nu îşi asumă răspunderea şi nu poate fi făcut vinovat pentru calitatea serviciilor dobândite de la partener, nici pentru neprestarea sau prestarea defectuoasă a serviciilor afişate pe site. Serviciul este prestat de partenerul respectiv faţă de utilizator, în nume şi pe cont propriu, motiv pentru care administratorul nu răspunde faţă de utilizator pentru încălcarea obligaţiilor de către partener în prestarea serviciului şi nu îşi asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte, de orice natură, pagube, creanţe, datorii, cheltuieli pe care le-aţi putea suporta/suferi, direct sau indirect, în totalitate sau în parte şi care ce ar rezulta din sau în legătură cu produsul/serviciul ofertat pe site. Administratorul nu datorează prestarea serviciilor, partenerul este singurul responsabil pentru serviciile pe care le oferă, iar orice reclamaţie ulterioară trebuie adresată direct acestor parteneri.

13. Plata serviciilorPentru utilizatori: Serviciile disponibile prin intermediul site-ului pot fi accesate contra cost. Utilizatorul va putea accesa serviciile respective conform prevederilor prezentelor termeni şi condiţii şi conform informaţiilor disponibile pe site, numai după înregistrare/autentificare şi plata tarifelor corespunzătoare.
Utilizatorul se obligă să achite către administratorul site-ului tariful pentru respectivele servicii, potrivit informaţiilor disponibile pe site în pagina de plată. Prin alegerea serviciului şi continuarea procesului de plată, utilizatorul acceptă în mod irevocabil preţul afişat. Serviciile pot fi plătite cu un card bancar valabil.

Pentru cursuri online, după confirmarea plăţii, cursantul are acces la cursul online selectat, disponibil pe platformă.

În cazul evenimentelor (curs offline, workshop, tabără, etc.) participantul va achita prețul evenimentului, în funcție de opțiunea prestabilită a Organizatorului, după cum urmează: participantul va putea achita, fie prețul integral, fie doar un avans, fie doar o taxă de administrare de 3%, respectiv 6% (minimul fiind 5 lei) din prețul evenimentului, care se stabilește astfel: taxa de administrare este de 3% pentru persoanele care se înscriu pe un link special promovat de organizator, respectiv de 6% dacă persoanele se înscriu de pe platforma Portalul Trezirii sau de pe alte linkuri promovate.
În situația în care prețul evenimentului nu se achită integral prin platformă, diferența va fi achitată direct către Organizator la termenele și condițiile stabilite de acesta.

Utilizatorul înţelege şi este de acord să suporte toate taxele şi impozitele aplicabile sau orice alte taxe impuse potrivit prevederilor legale în materie în legătură cu utilizarea serviciilor de către utilizator, precum şi toate comisioanele sau spezele de orice fel prevăzute pe site sau datorate în orice mod în legătură cu sumele transferate cu orice titlu administratorului site- ului. Odată plata efectuată şi accesul la serviciile de pe platformă acordat, vânzarea se consideră încheiată. Pentru parteneri: plata serviciilor se face în mod corespunzător celor trei categorii de parteneri: Organizatori, Mentori, Centre și cabinete, specificate în secțiunea Parteneri.

Organizatorii, în funcție de pachetul selectat, vor achita pentru fiecare eveniment creat suma afișată în secțiunea Parteneri. Suplimentar, dacă se dorește ca evenimentul să fie promovat pe prima pagină din secțiunea Evenimente, se poate face la prețul de 28 lei/5 zile de promovare, respectiv 48 lei/10 zile de promovare.

Pentru Mentori, găzduirea cursurilor online pe platforma Portalul Trezirii se face fără nici un cost fix. La vânzarea unui curs, mentorul va primi în contul său mobilPay, în decurs de 4 zile lucrătoare (necesare procesării plății de către mobilPay) 80% sau 70% din valoarea totală a cursului, după cum urmează: 80% în cazul în care cursantul a ajuns la înregistrare de pe un link special prin care acesta și-a promovat singur cursul (email, Facebook, site-ul lui, etc.), respectiv 70% în cazul în care cursantul s-a înregistrat de pe platforma Portalul Trezirii sau de pe alte linkuri promovate. Suplimentar, dacă se dorește promovarea cursului online pe prima pagină din secțiunea Cursuri online, se poate face la prețul de 28 lei/5 zile de promovare, respectiv 48 lei/10 zile de promovare.

Centrele și cabinetele, în funcție de pachetul selectat, vor achita lunar suma afișată în secțiunea Parteneri. Suplimentar, dacă se dorește ca Centrul sau cabinetul să fie promovat pe prima pagină din secțiunea Centre și cabinete, se poate face la prețul de 28 lei/5 zile de promovare, respectiv 48 lei/10 zile de promovare.

Partenerul înţelege şi este de acord să suporte toate taxele şi impozitele aplicabile sau orice alte taxe impuse potrivit prevederilor legale în materie în legătură cu utilizarea serviciilor de către partener, precum şi toate comisioanele sau spezele de orice fel prevăzute pe site sau datorate în orice mod în legătură cu sumele transferate cu orice titlu administratorului site-ului.
Plata tuturor serviciilor se poate face online, prin utilizarea unui card bancar, prin sistem mobilPay, în condiții de siguranță deplină. Procesarea plății se face în mediul de tranzacționare „3-D Secure” care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cel realizat la bancomat sau în mediul fizic la comerciant. „3-D Secure” asigură în primul rând că nicio informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele noastre sau pe serverele mobilPay.
După încasarea contravalorii serviciilor prestate, furnizorul de servicii/persoana juridică va emite o factură pe întreaga sumă încasată, sumă ce va conține și TVA-ul aferent, dacă persoana juridică este plătitoare de TVA. Facturile vor fi eliberate automat de sistem și pot fi vizualizate și descărcate din secțiunea Contul meu/Financiar, după cum urmează:

 1. Pentru participanții la evenimente, o factură separat, pentru taxa de administrare de 3% sau 6% (minim 5 lei) în numele administratorului site-ului și în cazul în care Organizatorul a optat pentru facturare prin platforma Portalul Trezirii și o a doua factură separat, în numele Organizatorului pentru diferența încasată de acesta după efectuarea plății serviciilor comandate.
  În cazul în care Organizatorul nu a optat pentru facturare prin platforma Portalul Trezirii, factura va fi eliberată direct de către organizator.
 2. Pentru Organizatori, o factură în numele administratorului site-ului pentru contravaloarea pachetului selectat/serviciilor de promovare.
 3. Pentru beneficiarii Cursurilor online, o factură separat, pentru comisionul de administrare de 20% sau 30% în numele administratorului site-ului și în cazul în care Mentorul a optat pentru facturare pe platforma Portalul Trezirii și o a doua factură separat, în numele Mentorului, pentru diferența încasată de acesta după efectuarea plății serviciilor comandate. În cazul în care Mentorul nu a optat pentru facturare prin platforma Portalul Trezirii, factura va fi eliberată direct de către mentor.
 4. Pentru Mentori, o factură în numele administratorului site-ului pentru contravaloarea serviciilor de promovare, dacă este cazul.
 5. Pentru Centre și cabinete, o factură în numele administratorului site-ului pentru contravaloarea pachetului selectat/serviciilor de promovare.

14. Programul de recompensareUn Organizator sau un Mentor care are un cont pe platforma portalultrezirii.ro, poate beneficia de o recompensă financiară din plățile viitoare ale utilizatorului, dacă la recomandarea sa, un utilizator nou se înregistrează pe platformă și cumpără un bilet la un eveniment sau cumpără un curs online de pe portalultrezirii.ro. Recompensa financiară constă în 2% din prețul întreg al biletului la un eveniment sau 5% din suma plătită pentru un curs online.

Pentru ca recompensa să fie valabilă, persoana care primește recomandarea trebuie să se înregistreze pe platformă și să plaseze o comandă pentru un eveniment sau curs online de pe portalultrezirii.ro, care să aibă statusul de plată acceptată.
Programul de recompensare este valabil doar pentru recomandările făcute către site-ul portalultrezirii.ro prin link-ul de promovare al evenimentului sau al cursului online.
Link-ul de promovare al evenimentului sau al cursului online se găsește în submeniul 'Contul meu', în lista de evenimente pentru organizatori sau în lista de cursuri online pentru mentori și poate fi trimis persoanelor interesate să se înregistreze pe platformă.
De asemenea, condiția de activare și cea de aplicare a recompenselor este ca la momentul respectiv, organizatorul să aibă un eveniment activ sau mentorul să aibă un curs online activ.

Acest program se adresează partenerilor noștri, Organizatori și Mentori, care au posibilitatea să activeze sau să dezactiveze acest program în 'Contul meu/Date facturare persoană juridică', separat pentru rolul de organizator și separat pentru cel de mentor.

Activarea 'Programului de recompensare' asigură dreptul acestora de a îndruma, prin intermediul site-ului, acei utilizatori care intră de pe link-ul de promovare al evenimentului sau al cursului online, să beneficieze de instrumentele de trezire sprituală oferite pe platformă.

Îndrumarea constă în invitarea utilizatorului să se înregistreze pe portalultrezirii.ro, pentru ca acesta să aibă acces la toate evenimentele și/sau cursurile online, atât ale partenerului care face recomandarea, cât și al altor parteneri, precum și la multitudinea de alte resurse de trezire sprituală (evenimente și cursuri de toate tipurile, articole pe blog, materiale educaționale video) oferite de portalultrezirii.ro.

Pentru acest serviciu de îndrumare în dezvoltarea personală a utilizatorului, partenerul care are activat 'Programul de recompensare' și prin care un utilizator nou se înregistrează, va beneficia de o răsplată financiară din plățile viitoare ale utilizatorului, mai puțin acele plăți pe care utilizatorul le face folosind un link promovat de către un alt mentor sau organizator.

Facturarea recompenselor financiare se fac din submeniul Contul meu/ Program de recompensare. Când valoarea totală a recompenselor ajunge la suma de 100 lei, apare un buton care permite facturarea automată din sistemul site-ului.
Facturile emise vor fi plătite în maxim 30 zile de la emitere.

15. Politica de returnare a banilorPentru Organizatori, oferim o garanție de 200% pentru pachetul selectat, respectiv pentru serviciile suplimentare de promovare, dacă într-un termen de maxim 30 de zile de la data de la care serviciul a devenit operațional, Organizatorul nu este satisfăcut și solicită returnarea banilor. Solicitarea de returnare a banilor va fi anunţată prin email la adresa vagacskz@gmail.com, în termen de maxim 30 de zile de la data de la care serviciul a devenit operațional, urmând ca abonamentul să rămână operațional pe perioada achitată.
Rambursarea contravalorii pachetului se va face în cel mult 30 de zile de la data primirii prin email a solicitării de returnare a banilor.

Pentru participanții la evenimente, returnarea banilor reprezentând taxa de participare la Evenimente, se va face în funcție de opțiunea prestabilită a Organizatorului, care va putea alege una din cele trei variante predefinite:

 1. Nu se procedează la nici un mod de returnare a banilor la eveniment, cu excepţia cazului de anulare sau amânare a acestuia.
 2. Dacă intenția de anulare este comunicată organizatorului printr-un email la adresa vagacskz@gmail.com, cu cel puțin 14 zile înainte de începerea evenimentului, se va restitui suma integrală, mai puțin taxa de înregistrare de 6%, respectiv 3% (minim 5 lei). Dacă intenția de anulare se comunică în mai puțin de 14 zile, nu se face nici un fel de returnare a sumei achitate.
 3. Dacă intenția de anulare este comunicată organizatorului printr-un email la adresa vagacskz@gmail.com, cu cel puțin 14 zile înainte de începerea evenimentului, se va restitui suma integrală, mai puțin taxa de înregistrare de 6%, respectiv 3% (minim 5 lei). Dacă intenția de anulare se comunică între 7 și 14 zile, suma se restituie în proporție de 50%, mai puțin taxa de înregistrare de 6%, respectiv 3% (minim 5 lei). Dacă intenția de anulare se comunică în mai puțin de 7 zile, nu se face nici un fel de returnare a sumei achitate.",
Pentru Cursuri online, oferim o garanție de 200%, dacă într-un termen de maxim 30 de zile de la data achitării contravalorii cursului online, cursantul nu este satisfăcut de curs și solicită returnarea banilor.
Solicitarea de returnare a banilor va fi anunţată prin email la adresa vagacskz@gmail.com , în termen de maxim 30 de zile de la data achitării contravalorii cursului, iar cursantul va avea în continuare acces la cursul respectiv.
Rambursarea contravalorii cursului online se va face separat de către administratorul site-ului, respectiv de către Mentor, corespunzător sumelor încasate, în cel mult 30 de zile de la data primirii prin email a solicitării de returnare a banilor.

Pentru Centre și cabinete, oferim o garanție de 200% pentru pachetul selectat, respectiv pentru serviciile suplimentare de promovare, dacă într-un termen de maxim 30 de zile de la data de la care serviciul a devenit operațional, beneficiarul nu este satisfăcut și solicită returnarea banilor.
Solicitarea de returnare a banilor va fi anunţată prin email la adresa vagacskz@gmail.com, în termen de maxim 30 de zile de la data de la care serviciul a devenit operațional, urmând ca abonamentul să rămână operațional pe perioada achitată.

Rambursarea contravalorii pachetului se va face în cel mult 30 de zile de la data primirii prin email a solicitării de returnare a banilor.

16. Declaraţii şi garanţii.Partenerul declară şi garantează că deţine toate autorizaţiile cerute de lege pentru produsele şi / sau serviciile promovate prin intermediul site-ului, şi că potrivit prevederilor legale aplicabile acestora, este pe deplin autorizat să presteze serviciile şi / sau să comercializeze produsele promovate. Partenerul se obligă să apere administratorul site-ului împotriva oricăror acţiuni în justiţie, proceduri, pretenţii sau cereri de orice fel formulate de către orice terţe persoane sau autorităţi în legătură cu materialele publicitare furnizate de partener, cu drepturile de orice fel invocate de partener şi / sau de terţi asupra acestora, cu obligaţiile de orice fel încălcate de partener în legătură cu produsele şi / sau serviciile promovate pe site, şi să despăgubească administratorul site-ului faţă de orice cheltuieli şi costuri (inclusiv cheltuielile de judecată) angajate în legătură cu cele de mai sus.

17. Legea aplicabilă. LitigiiAspectele nespecificate prin prezentul document, respectiv interpretarea prezentului acord sunt reglementate şi guvernate de legislaţia română în vigoare, în special ceea ce priveşte prevederile OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv Decizia nr. 200 din 14.12.2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, emisă de preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal . Dispoziţiile obligatorii din legislaţia relevantă se aplică părţilor fără a fi specificate în clauze specifice. Orice litigiu născut din sau în legătură cu termenii şi condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

18. ValidareDacă oricare clauză dintre aceşti termeni şi condiţii de mai sus, va fi găsită nulă sau nevalidă, inaplicabilă sau ilegală indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, termenii şi condiţiile rămase vor continua să îşi producă efectele juridice în vigoare.